Schemat sekwencera:

oraz konkretne wykonanie do konkretnego wzmacniacza:

Zależności czasowe:

  • na wyjściu na przekaźniki

  • na wyjściu na BIAS

  • drgania i opóźnienie przekaźnika RM85

Docelowo chcę dołożyć jeszcze dodatkowe opóźnienie na początku całego cyklu przełączania. Jest ono potrzebne do tego, żeby odseparować si od pików mocy występujące w niektórych transceiverach pojawiające się po przejściu z odbioru na nadawanie. Takie piki są szczególnie niebezpieczne dla bramek tranzystorów mocy LDMOS, które mają bardzo małe napięcia przebicia pomiędzy bramką a źródłem (np. popularny onego czasu BLF188XR ma napięcia przebicia -6V i +11V; inne tranzystory LDMOS mają zbliżone wartości tych napięć).

cdn...