Programator AVR.

Aktualnie używam do wgrywania oprogramowania do procesorów z rodziny AVR programatora Pololu AVR Programator v 2.1. Współpracuje ze środowiskami Microchip Studio, AVRDUDESS, Arduino IDE, Sloeber IDE, mkAVRCalculator z wykorzystaniem protokołu STK500. Programowanie jest przeprowadzane poprzez interfejs ISP. Programator podłącza się do komputera poprzez złącze USB. W systemie pojawiają się dwa COMy. Jeden związany bezpośrednio z obsługą programatora. Drugi interfejs szeregowy może być wykorzystany np. do uruchamiania. Szybkość wgrywania można ustawiać programem konfigurującym (Pololu USB AVR Programmer v2 Configuration Utility). Jestem z tego programatora bardzo zadowolony :-).

Ustawianie w poszczególnych środowiskach:

Najpierw w programie Configuration Utility ustalamy port szeregowy do programowania:

ustawienia w configuration utility

U mnie portem do programowania (Programming port) jest COM9.

  • Arduino IDE
    • menu Narzędzia -> programator -> Atmel STK500 development board