Zabezpieczenie służy do odcinania napięcia zasilania wzmacniacza mocy w.cz. w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych:

 • prądu pobieranego z zasilania
  • prąd mierzony jest za pomocą czujnika Halla
   • czujnik wybiera się w zależności od maksymalnego pobieranego prądu (z pewnym zapasem)
   • dla wartości do 30A czujnikiem jest czujnik ACS713 (lub ACS712) (są czujniki o wartościach maksymalnych 5A, 20A i 30A); wzmacniacze do mocy 500W (zasilanie 50V - 65V)
   • dla wyższych wartości czujnikiem jest czujnik ACS758 (są czujniki o wartościach maksymalnych 50A, 100A, 150A i 200A), wzmacniacze większych mocy
 • przekroczenia innych wartości; są cztery wejścia analogowe na komparatory do wykorzystania; np.:
  • przekroczenie temperatury tranzystora (lub tranzystorów, gdy są dwa)
  • przekroczenie temperatury radiatora
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości SWR na wyjściu antenowym
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości SWR przed filtrami LPF
  • przekroczenie mocy sterującej

Po przekroczeniu dowolnego z kontrolowanych czynników powoduje odłączenie napięcia zasilającego stopień mocy (tranzystor Q1). Zastosowałem tranzystor zamiast gotowego układu BTS50085 ze względu na ograniczenie napięciowe tego układu (max około 58V). Czasami wzmacniacz mocy jest zasilany wyższym napięciem. Przekroczenie jest pamiętane przez przerzutnik 4013. Ponowne podanie zasilania (włączenie tranzystora Q1) możliwe jest po wykonaniu resetu (wejście "reset" na złączu J16; podanie sygnału masy powoduje reset).

Schemat zabezpieczenia:

No i wygląd płytki po zmontowaniu w jednym z zastosowań: