Artykuły związane z krótkofalarstwem - głównie z konstrukcją amatorskich urządzeń odbiorczych i nadawczych oraz ich elementów składowych a także ze sposobami wykonywania pomiarów.

Przykłady aplikacji z użyciem mikrokontrolerów z rodziny Atmega firmy Atmel.

Artykuły z procesorami PIC16F84A w roli głównej.

Oprogramowanie napisane w asemblerze.

Prace wykonane dosyć dawno temu.

Artykuły mniej lub bardziej związane z budową i uruchamianiem układów zawierających mikrokontrolery oraz z ogólnie pojętą elektroniką.