NWT7 ma możliwość podłączenia drugiej sondy. Można wtedy uzyskać jednocześnie dwie charakterystyki np. na wejściu i wyjściu.

Druga sonda (którą opisuję) ma możliwość wyłączenia rezystora 50 omów na wejściu i wtedy sonda ma większą impedancję wejściową (około 1,1kom), co w niektórych pomiarach się przydaje.

Schemat dodatkowej sondy do NWT7:

schemat dodatkowej sondy do NWT7

Płytka drukowana (PCB) do dodatkowej sondy do NWT7:

płytka drukowana PCB do dodatkowej sondy NWT7