Jest to komplet filtrów pasmowych na pasma od 1,8MHz do 28MHz (łącznie z pasmem 5,3MHz).

Podstawowe cechy filtrów:

 • 10 przełączanych pasm
 • przełączanie odbywa się za pomocą kluczy półprzewodnikowych FSA3157
 • sterowanie odbywa się za pomocą magistrali I2C
  • można też sterować układ CD4028 bezpośrednio kodem BCD (wtedy układ PCF8574 staje się zbędny)
 • filtry nawijane są na polietylenowych odcinkach o średnicy 7mm uzyskanych z rozbiórki przewodu koncentrycznego
  • filtry trzyobwodowe sprzężone indukcyjnie
  • mają duże tłumienie poza pasmem przepuszczania
  • wzorowane na filtrach Vladimira Drozdova RA3AO

Schemat:

Dane do nawinięcia cewek:

  1,8 3,5 5 7 10 14 18 21 24 28
L1,L3 cewki skrajne(µH) 34 12 3,7 3,5 2,2 2,2 1,35 1,35   0,8
L2 cewka śrokowa (µH) 17 6 1,7 1,7 1,1 1,1 0,68 0,68   0,4
w1,w3 (zw.) 90 62 31 31 25 25 19 19 19 15
w2 (zw.) 84 50 25 25 20 20 15 15 15 11
L1 długość (mm) 10 14 10 10 10 10 10 10 10 11
L2 długość (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
A odstęp pomiędzy cewkami (mm) 0,5 0,5 3 3 4 4 4 4 6 1,5
Ф drutu L1,L3 (mm) 0,2 0,2 0,33 0,33 0,44 0,44 0,5 0,5 0,5 0,69
Ф drutu L2 (mm) 0,2 0,3 0,33 0,33 0,44 0,44 0,5 0,5 0,5 0,69

Widok płytek drukowanych z góry oraz od spodu:

płytka PCB FPP BPF na wszystkie pasma all bands

Filtry (bez 1,8 i 50MHz) zamontowane w Husarku DSP:

filtry FPP BPF w Husarku DSP

Charakterystyki częstotliwościowe na poszczególnych pasmach (pomiary przeprowadzone łącznie z torem w PA QRP 5W - w Husarku DSP):

 • 80m  charakterystyka filtru 80m wąskopasmowo FPP BPF
 • 40m  wąskopasmowa charakterystyka filtru 40m FPP BPF
 • 30m wąskopasmowa charakterystyka filtru 30m FPP BPF
 • 20m 
 • 17m 
 • 15m 
 • 12m 
 • 10m