Klucz telegraficzny, który wykonałem, jest jedną z realizacji klucza na bazie Arduino Nano z oprogramowaniem napisanym przez K3NG. Klucz według projektu ma mnóstwo możliwości, które można włączać i wyłączać poprzez modyfikację plików konfiguracyjnych przed kompilacją i załadowaniem pliku hex do procesora. Tak się składa, że procesor w Ardiono Nano ma 32kB pamięci na program i wszystkie opcje na raz się po prostu nie mieszczą i coś trzeba wybrać (lub spróbować zastosować inny procesor z większą pamięcią).

Ja wybrałem następujące możliwości:

 • pamiętanie i odtwarzanie wcześniej zapisanych tekstów
  • FEATURE_COMMAND_BUTTONS
  • FEATURE_MEMORIES
 • zmiana prędkości nadawania przy pomocy potencjometru
  • FEATURE_POTENTIOMETER

Mój wybór możliwości jak widać jest dosyć skromny.

Dopasowałem też sprzętową realizację klucza do swoich potrzeb:

 • jest separacja sygnałów kluczowania i przełączania nadawanie/odbiór (PTT) na transoptorach
 • jest interfejs do komputera wykorzystujący układ CH340 (znajdujący się na tańszych implementacjach Arduino Nano (zamiast FT232RL)) do kluczowania oraz przełączania nadawanie/odbiór z programów logujących na komputerze
 • jest separacja transformatorowa sygnałów m.cz. do i z transceivera na potrzeby emisji cyfrowych

Schemat klucza: 

Jest szereg przycisków:

 • przycisk CMD (command - po wciśnięciu klucz przechodzi w tryb przyjmowania poleceń z manipulatora)
 • przyciski pamięci (u mnie jest 6 takich przycisków)

W trybie poleceń można między innymi:

 • zmienić prędkość nadawania
 • wyłączyć podsłuch (monitor)
 • zamienić łopatki manipulatora (na lewą/prawą rękę)
 • zaprogramować pamięci
 • zmienić częstotliwość podsłuchu
 • zmienić tryb na Iambic A/B/Ultimate

Klucz zmontowany na czas testów na płytce stykowej: 

Klucz zmontowany na płytce stykowej

Sygnały DTR oraz RTS z układu CH340G trzeba było wyprowadzić na zewnątrz:

podłączenie linii DTR oraz RTS z układu CH340G

Czerwony kabelek jest dolutowany do 14 nóżki układu CH340G - jest to sygnał RTS (wykorzystywany do kluczowania).

Zielony kabelek podlutowany jest do ścieżki od wylutowanego kondensatora 0,1uF. Ścieżka prowadzi do nóżki 13 układu CH340G - jest to sygnał DTR (wykorzystywany przez PTT).

wyprowadzenia układu CH340G

Usunąłem kondensator 0,1 uF pomiędzy DTR układu CH340G a wejściem Reset procesora. Dzięki temu procesor nie resetuje się podczas każdego przejścia nadawanie/odbiór (włączanie wyłączanie linii PTT przez program logujący). Kond ensator 0,1 uF został przeniesiony na płytkę klucza i jest włączany na czas programowania przy pomocy zworki.

A oto klucz telegraficzny z interfejsami w obudowie (z odzysku): klucz telegraficzny z interfejsami