Tranzystor 2N5109 jest coraz trudniej dostępny i postanowiłem przetestować wzmacniacz, w którym zamiast 2N5109 byłby użyty tranzystor, który obecnie jest łatwo dostępny i w niezbyt wysokiej cenie. 

Postanowiłem użyć BFG591.

Schemat wzmacniacza: schemat wzmacniacza na BFG591

Rezystory R1 i R3 decydują o wzmocnieniu wzmacniacza (a także o impedancji wejściowej).

Rezystor R2 decyduje o impedancji wejściowej. Przy wartościach elementów takich jak na schemacie wzmacniacz ma wzmocnienie około 23dB. Jeśli chcemy wzmacniacz o innym wzmocnieniu, to zmieniamy najpierw rezystory R1 i R3 dla uzyskania odpowiedniego wzmocnienia a następnie zmieniamy R2 tak, by uzyskać minimum SWR na wejściu wzmacniacza.

Wyniki pomiarów wzmacniacza o wzmocnieniu około 16 dB (wartości rezystorów R1 i R3 wynoszą 20 omów, natomiast rezystora R2 wynosi 430 omów):

 • próba dwutonowa wzmacniacza (poziom sygnału na wejściu 2x0dBm) próba dwutonowa wzmacniacza na BFG591
 • współczynnik fali stojącej na wejściu wzmacniacza w funkcji częstotliwości SWR wzmacniacza na BFG 591 w funkcji częstotliwości
 • wzmocnienie w funkcji częstotliwości (wartość wzmocnienia uzyskujemy odejmując wartości poziomów na wyjściu i wejści dla poszczególnych punktów)wzmocnienie wzmacniacza na BFG591 w funkcji częstotliwości

Zdjęcia wzmacniacza na BFG591:

 • wzmacniacz zdjęcia wzmacniacza na BFG591
 • stanowisko pomiarowe do próby dwutonowej stanowisko pomiarowe do próby dwutonowej wzmacniacza na BFG591
 • wynik próby dwutonowej wynik próby dwutonowej wzmacniacza na BFG591

Do wzmacniacza zaporjektowałem płytkę drukowaną (używając programu KiCAD):

 • widok płytki drukowanej (30mmx30mm)  wiodok płytki drukowanej wzmacniacza na BFG591
 • pliki projektu płytki drukowanej w formacie KiCAD
 • płytka drukowana (Merkar) płytka drukowana wzmacniacza na BFG591 (Merkar)
 • widok wzmacniacza zmontowanego na wyprodukowanej przez Merkar płytce od strony elementów przewlekanych widok wzmacniacza na BFG591 z góry
 • widok zmontowanego wzmacniacza od strony elementów SMD widok wzmacniacza na BFG591 od strony elementów SMD
 • a tu już zamontowany i działający w działającym transceiverze wzmacniacz na BFG591 wstawiony do transceivera