Jest to jedna z modyfikacji "złomka" czyli generatora opisanego na forum SP-HM przez SQ9MDD.

Generator DDS złomek zbudowany jest z:

 • arduino nano
 • modułu HC_SR08 lub podobnego generatora DDS z AD9850
 • modułu arduino wyświetlacza od Nokii 5110
 • i paru innych drobnych elementów

W swojej wersji zmieniłem kilka rzeczy i co nieco dodałem.

Oto niektóre zmiany:

 • zmiana sposobu obsługi enkodera (nie przeskakuje kroków przy wolnym kręceniu i nie gubi impulsów przy szybkim kręceniu)
  • dodanie obsługi enkodera magnetycznego (z silnika krokowego) - zmiany w hardware
 • usunięcie obsługi regulacji jasności wyświetlacza (uruchomiony generator PWM zakłócał wyraźnie część odbiorczą transceivera)
 • dodanie automatycznego klucza telegraficznego (w najprostszej wersji)
 • zmiany przyporządkowania pinów arduino do reszty
 • wyłączenie obsługi linii RST generatora AD9850 (zaoszczędzenie jednej linii)
 • dodanie obsługi reflektometru (SWR-metra)
 • dodanie obsługi magistrali I2C (PCF8574)
 • obsługa splitu
 • VOX CW
 • inne zmiany opisane w poszczególnych wersjach

Zmiany:

 • wersja 1.3.30
  • dołożenie opcji QRP
  • gdy jest włączony split: klawisz mode przełącza QRP/QRO - przekaźnik w PA jest sterowany (QRO) lub nie jest sterowany (QRP)
  • plik źródłowy i biblioteki
  • schemat bez zmian
 • wersja 1.3.29
 • wersja 1.3.28
  • przełączanie pasm w PA (magistrala I2C)
  • regulacja mocy (przełączany tłumik w PA - magistrala I2C)
  • przechowywanie wartości mocy na poszczególnych pasmach w EEPROM
  • plik źródłowy i biblioteki
  • schemat pewnie bez zmian
 • wersja 1.3.27
 • wersja 1.3.26
  • dodanie dodatkowego trybu pracy: VOX CW
   • po włączeniu trybu VOX CW użycie manipulatora (kreska lub kropka) powoduje przejście na nadawanie
   • przejście na odbiór następuje po ostatnim znaku po upływie czasu odpowiadającemu długości trwania dwóch kresek (zmienia się wraz ze zmianą prędkości nadawania)
   • plik źródłowy i biblioteki
   • schemat
 • wersja 1.3.25
  • uruchomienie obsługi split
   • dioda dwukolorowa (zielona/czerwona)
    • split wyłączony - diody nie świecą
    • split włączony
     • dioda zielona - VFO_A - "odbiorcze" - nastawione tam, gdzie nadaje DX
     • dioda czerwona - VFO_B - "nadawcze" - nastawione tam, gdzie inni odpowiadają i gdzie słucha DX - i my też tam chcemy nadawać
   • przyciski
    • split włączony
     • przycisk "krok" przełącza VFO A/VFO B (A<->B)
     • przycisk RIT zrównuje częstotliwości (A=B)
   • plik źródłowy i biblioteki
   • schemat
 • wersja 1.3.24
  • zmiana w obsłudze S-Metra: przsytosowanie do pracy z wewnętrznym napięciem odniesienia 1,1V - wymagany zakres zmian musi się mieścić w przedziale od 0 do 1,1V; 
           zmieniłem też sposób wyświetlania: odczytana wartość jest przeliczana indywidulanie na długość linijki (if else if); drbinka klaiszy zasilana jest teraz z Vref (1,1V)
  • zmiana w działaniu RITa: są teraz tylko dwa stany:
   • RIT włączony
   • RIT wyłączony
 • wersja 1.3.23
  • podłączenie PCF8574 - dodatkowe porty
 • wersja 1.3.22
  • uwolnienie magistrali I2C (porty A4 i A5) - czyli przeniesienie obsługi PTT na D12 (port 12), a wy podsłuchu CW na D13
 • wersja 1.3.21
  • dołożenie przełączania CW/SSB
 • wersja 1.3.20
  • reflektometr: padająca zawsze do końca skali, odbita ze skalą (dodany opis przybliżonej wartości na skali)
 • wersja 1.3.19
  • dodanie obsługi reflektometru (na wyświetlaczu pojawiają się tylko linijki odpowiadające napięciu fali padającej oraz fali odbitej - czyli jest to wskaźnik raczej niż miernik, ale dający pojęcie o aktualnym dopasowaniu anteny; paski pojawiają się w miejscu linijki S-metra)

Oto schemat tej wersji (1.3.19) złomka: schemat złomka DDS na AD9850 i arduino

W przypadku stosowania enkodera mechanicznyego niepotrzebny jest komparator analogowy LM393 i całe jego otoczenie.

Poniżej znajduje się link do pliku źródłowego oraz dodatkowych bibliotek:

Krótki przewodnik załadowania kodu do arduino nano:

 • aktualnie używam wersji 1.6.12 arduino IDE
 • do kodu źródłowego są dołączone dodatkowe biblioteki, które trzeba skopiować do katalogu dokumenty/arduino/libraries:
  • PCF8575
  • PCF8574
  • LCD5110_Graph
  • AH_AD9850_B
   • jest to przerobiona przeze mnie biblioteka - usunąłem obsługę linii reset modułu HC_SR08 z AD9850 przez co zaoszczędziłem jedno wyjście procesora
  • Timer1
 • w menu narzędzia->płytka ustawiamy arduino nano
 • w menu narzędzia->port ustawiamy port szeregowy COM, na którym zainstalowała się płytka arduino
 • wybierając opcję menu szkic->wgraj wgrywamy kod do arduino nano