Do mojej anteny Long/Random Wire zrobiłem automatyczną skrzynkę antenową. Skrzynka jest wzorowana (a właściwie mocno odwzorowana) na skrzynce N7DDC. Skrzynka została zaprojektowana na większą moc. Używam wzmacniacza o mocy 400W i na taką moc była mi potrzebna skrzynka.

W skrzynce ATU w moim wykonaniu są następujące zmiany:

 • procesor zmieniłem na atmega328P (a co za tym idzie przepisałem kod na ten procesor)
 • inspirując się na ... dołożyłem następujące nowe funkcjonalności:
  • obsługa ósmego kondensatora (czyli teraz jest 7X8 a nie 7X7)
   • ósmy kondensator był mi potrzebny do zestrojenia na paśmie 160m (brakowało pojemności do zestrojenia)
  • pamięć nastaw na 16 pozycji (zapamiętanie nastaw następuje po zestrojeniu)
   • pamięci wybierane są za pomocą kombinacji na czterech liniach z zewnątrz
  • możliwość ręcznego dostrajania skrzynki w przypadku niezadowalającego zestrojenia w trybie automatycznym (a takie sytuacje się zdarzają)
   • po ręcznym dostrojeniu nastawa też jest pamiętana
  • drobne korekty algorytmu strojenia automatycznego poprawiające w niektórych sytuacjach efekt końcowy
  • oprogramowanie open source do ATU 500W N7DDC
 • płytka drukowana (PCB) została podzielona na:
  • płytkę wykonawczą z kondensatorami, cewkami i przekaźnikami
   • schemat płytki schemat modułu wykonawczego ATU 500W 7X8 N7DDC
  • płytkę sterownika
   • schemat płytki sterownika schemat płytki sterownika ATU 500W 7x8 N7DDC
  • płytkę sprzęgacza kierunkowego (direct coupler)
   • schemat sprzęgacza schemat direct couplera ATU 500W 7X8 N7DDC

Widok działającej skrzynki od wewnątrzwidok ATU 500W N7DDC

I ATU z działaniu ATU w działaniu

Ostatnio wykonałem kolejną wersję transformatora (autotransformatora) UnUn o przełożeniu 1:9 do mojej anteny. Antena ma długość około 43m i wisi pomiędzy dwoma blokami na wysokości czwartego piętra (bloki są czteropiętrowe). Część pozioma anteny ma około 30m, reszta przewodu (13m) schodzi w dół do mojego okna na pierwszym piętrze i antena kończy się w pokoju przy kaloryferze, gdzie znajduje się właśnie transformator UnUn:

transformator UnUn do anteny LW

Transformator nawinięty jest na rdzeniu FT240-61. W takim wykonaniu przenosi moc co najmniej 500W na pasmach od 160m w górę.

SWR anteny z takim transformatorem:

Jak widać potrzebna jest skrzynka antenowa do pracy na pasmach.

Potrzebny też jest choke balun:

nawinięty na rdzeniu FT240-77 w sposób widoczny na zdjęciu.

No i na koniec widok całego końca anteny LW wraz z UnUn i choke balunem:

oraz widok z góry: