Zabezpieczenie służy do odcinania napięcia zasilania wzmacniacza mocy w.cz. w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych:

 • prądu pobieranego z zasilania
  • prąd mierzony jest za pomocą czujnika Halla
   • czujnik wybiera się w zależności od maksymalnego pobieranego prądu (z pewnym zapasem)
   • dla wartości do 30A czujnikiem jest czujnik ACS712 (są czujniki o wartościach maksymalnych 5A, 20A i 30A); wzmacniacze do mocy 500W (zasilanie około 50V)
   • dla wyższych wartości czujnikiem jest czujnik ACS758 (są czujniki o wartościach maksymalnych 50A, 100A, 150A i 200A), wzmacniacze większych mocy
 • przekroczenia innych wartości; są cztery wejścia analogowe na komparatory do wykorzystania; np.:
  • przekroczenie temperatury tranzystora (lub tranzystorów, gdy są dwa)
  • przekroczenie temperatury radiatora
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości SWR na wyjściu antenowym
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości SWR przed filtrami LPF
  • przekroczenie mocy sterującej

Po przekroczeniu dowolnego z kontrolowanych czynników powoduje odłączenie napięcia zasilającego stopień mocy (tranzystor Q1). Zastosowałem tranzystor zamiast gotowego układu BTS50085 ze względu na ograniczenie napięciowe tego układu (max około 58V). Czasami wzmacniacz mocy jest zasilany wyższym napięciem. Przekroczenie jest pamiętane przez przerzutnik 4013. Ponowne podanie zasilania (włączenie tranzystora Q1) możliwe jest po wykonaniu resetu (wejście "reset" na złączu J16; podanie sygnału masy powoduje reset).

Schemat zabezpieczenia:

No i wygląd płytki po zmontowaniu w jednym z zastosowań:

Do mojej anteny Long/Random Wire zrobiłem automatyczną skrzynkę antenową. Skrzynka jest wzorowana (a właściwie mocno odwzorowana) na skrzynce N7DDC. Skrzynka została zaprojektowana na większą moc. Używam wzmacniacza o mocy 400W i na taką moc była mi potrzebna skrzynka.

W skrzynce ATU w moim wykonaniu są następujące zmiany:

 • procesor zmieniłem na atmega328P (a co za tym idzie przepisałem kod na ten procesor)
 • inspirując się na ... dołożyłem następujące nowe funkcjonalności:
  • obsługa ósmego kondensatora (czyli teraz jest 7X8 a nie 7X7)
   • ósmy kondensator był mi potrzebny do zestrojenia na paśmie 160m (brakowało pojemności do zestrojenia)
  • pamięć nastaw na 16 pozycji (zapamiętanie nastaw następuje po zestrojeniu)
   • pamięci wybierane są za pomocą kombinacji na czterech liniach z zewnątrz
  • możliwość ręcznego dostrajania skrzynki w przypadku niezadowalającego zestrojenia w trybie automatycznym (a takie sytuacje się zdarzają)
   • po ręcznym dostrojeniu nastawa też jest pamiętana
  • drobne korekty algorytmu strojenia automatycznego poprawiające w niektórych sytuacjach efekt końcowy
  • oprogramowanie open source do ATU 500W N7DDC
 • płytka drukowana (PCB) została podzielona na:
  • płytkę wykonawczą z kondensatorami, cewkami i przekaźnikami ATU PCB moduł wykonawczy
   • schemat płytki schemat modułu wykonawczego ATU 500W 7X8 N7DDC
  • płytkę sterownika ATU moduł sterownika
   • schemat płytki sterownika schemat płytki sterownika ATU 500W 7x8 N7DDC
  • płytkę sprzęgacza kierunkowego (direct coupler) ATU direct coupler
   • schemat sprzęgacza schemat direct couplera ATU 500W 7X8 N7DDC
    • opisy jak nawinąć i zmontować sprzęgacz kierunkowy znajdują się na stronach DJ0ABR.

Widok działającej skrzynki od wewnątrzwidok ATU 500W N7DDC

I ATU z działaniu ATU w działaniu

Na koniec powyższa skrzynka antenowa pracująca we wzmacniaczu o mocy 2kW (w wykonaniu SP2HYO): ATU we wzmacniaczu 2kW

Ostatnio wykonałem kolejną wersję transformatora (autotransformatora) UnUn o przełożeniu 1:9 do mojej anteny. Antena ma długość około 43m i wisi pomiędzy dwoma blokami na wysokości czwartego piętra (bloki są czteropiętrowe). Część pozioma anteny ma około 30m, reszta przewodu (13m) schodzi w dół do mojego okna na pierwszym piętrze i antena kończy się w pokoju przy kaloryferze, gdzie znajduje się właśnie transformator UnUn:

transformator UnUn do anteny LW

Transformator nawinięty jest na rdzeniu FT240-61. W takim wykonaniu przenosi moc co najmniej 500W na pasmach od 160m w górę.

SWR anteny z takim transformatorem:

Jak widać potrzebna jest skrzynka antenowa do pracy na pasmach.

Potrzebny też jest choke balun:

nawinięty na rdzeniu FT240-77 w sposób widoczny na zdjęciu.

No i na koniec widok całego końca anteny LW wraz z UnUn i choke balunem:

oraz widok z góry: