Dekoder został oparty na dekoderze opisanym przez Sana Bergmansa (wersja dla protokołu NEC).

Reaguje na sygnał podczerwieni wysyłany przez pilota Samsung AH59-01644A od kina domowego HT-Q9.

pilot Samsung

Program dekoduje naciśnięcie klawisza i wyświetla jego kod na wyświetlaczu 7-segmentowym.

Przepisałem kod programu na mikrokontroler Atmega16A (oryginał był wykonany na bazie mikrokontrolera PIC16F84A).

Poniżej wykresy dla protokołu stosowanego w pilocie Samsung.

Protokół dla pilota Samsung

 

Poniżej schemat podłączenia wyświetlacza 7-segmentowego oraz odbiornika IR do mikrokontrolera Atmega16A.

schemat odbiornika IR Samsung

 Podłączenie wyświetlacza i odbiornika można zmienić pod warunkiem odpowiednich modyfikacji definicji na początku programu.

Tutaj znajduje się listing programu w asemblerze (jest sporo komentarzy, które mogą ułatwić analizę algorytmu działania dekodera).